TESYEN dan SHIO

SHIO

Shio 1 = Harimau : 01, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97
Shio 2 = Kerbau : 02, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86, 98
Shio 3 = Tikus : 03, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87, 99
Shio 4 = Babi : 04, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88, 00
Shio 5 = Anjing : 05, 17, 29, 41, 53, 65, 77, 89
Shio 6 = Ayam : 06, 18, 30, 42, 54, 66, 78, 90
Shio 7 = Monyet : 07, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91
Shio 8 = Kambing : 08, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
Shio 9 = Kuda : 09, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93
Shio 10 = Ular : 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
Shio 11 = Naga : 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95
Shio 12 = Kelinci :12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96

TESYEN

00 = 97 = 48
01 = 05 = 95
02 = 16 = 53
03 = 32 = 52
04 = 12 = 65
05 = 01 = 89
06 = 20 = 91
07 = 24 = 58
08 = 17 = 57
09 = 33 = 87
10 = 18 = 82
11 = 15 = 77
12 = 04 = 69
13 = 14 = 79
14 = 13 = 96
15 = 11 = 54
16 = 02 = 74
17 = 08 = 88
18 = 10 = 78
19 = 27 = 62
20 = 06 = 72
21 = 22 = 93
22 = 21 = 70
23 = 30 = 84
24 = 07 = 66
25 = 35 = 85
26 = 31 = 90
27 = 19 = 61
28 = 29 = 68
29 = 28 = 63
30 = 23 = 99
31 = 26 = 94
32 = 03 = 60
33 = 09 = 86
34 = 36 = 73
35 = 25 = 75
36 = 34 = 83
37 = 38 = 59
38 = 37 = 67
39 = 44 = 55
40 = 43 = 76
41 = 49 = 56
42 = 45 = 97
43 = 40 = 71
44 = 39 = 81
45 = 42 = 51
46 = 48 = 64
47 = 50 = 92
48 = 46 = 00
49 = 41 = 80
50 = 47 = 98
51 = 55 = 45
52 = 66 = 03
53 = 82 = 02
54 = 62 = 15
55 = 51 = 39
56 = 70 = 41
57 = 74 = 08
58 = 67 = 07
59 = 83 = 37
60 = 68 = 32
61 = 65 = 27
62 = 54 = 19
63 = 64 = 29
64 = 63 = 46
65 = 61 = 04
66 = 52 = 24
67 = 58 = 38
68 = 60 = 28
69 = 77 = 12
70 = 56 = 22
71 = 72 = 43
72 = 71 = 20
73 = 80 = 34
74 = 57 = 16
75 = 85 = 35
76 = 81 = 40
77 = 69 = 11
78 = 79 = 18
79 = 78 = 13
80 = 73 = 49
81 = 76 = 44
82 = 53 = 10
83 = 59 = 36
84 = 86 = 23
85 = 75 = 25
86 = 84 = 33
87 = 88 = 09
88 = 87 = 17
89 = 94 = 05
90 = 93 = 26
91 = 99 = 06
92 = 95 = 47
93 = 90 = 21
94 = 89 = 31
95 = 92 = 01
96 = 98 = 14
97 = 00 = 42
98 = 96 = 50
99 = 91 = 30

Iklan

Prediksi ditulis disini yaa...

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: